Trac Mon, Ty Croes

Trac Mon, Ty Croes, Ynys Mon

Twr Rheoli a Modurdai Newydd

Cafodd yr adeilad yma ei gomisiynu er mwyn cyflenwi datblygiad Cylchffordd Rhyngwladol Trac Mon. Mae’r datblygiad yn cynnwys twr rheoli tri llawr gyda cyfleusterau llawn, ystafell reholi rasus ac ystafelloedd ar gyfer y sylwebwyr a’r cyfryngau.

Yn ogysal a’r prif dwr rheoli mae 11 o weithdai moduron arbennig wedi eu adeiladu ynghlwm i’r twr er mwyn sicrhau fod y cyfleusterau newydd ymysg y gorau yn y wlad.

Mwy o prosiectau hamdden

Estyniadau ac Addasiadau i Greu Ystafell Achlysurau Newydd

hamdden

Gwesty Bron Eifion, Criccieth, Gwynedd

Spa a chyfleustyr hamdden newydd

hamdden

Portmeirion, Penrhyndeudraeth