bron eifion hotel front shot

Gwesty Bron Eifion, Criccieth, Gwynedd

Estyniadau ac Addasiadau i Greu Ystafell Achlysurau Newydd

Fe gysylltwyd perchennog y gwesty a’r swyddfa yn 2009 i ymchwilio’r posibilrwydd o ymestyn yr ystafell fwyta presenol o’r adeilad rhestredig Gradd II er mwyn creu bwyty safon uchel a chyfleuster cynnal priodasau.

Mae’r estyniad a gafodd ei adeiladu yn ganlyniad o gydweithio yn agos gyda’r perchennog, CADW ac swyddogion yr adran cynllunio o Cyngor Gwynedd o’r cychwyn cyntaf i ddiwedd y prosiect.

Mwy o prosiectau hamdden

Twr Rheoli a Modurdai Newydd

hamdden

Trac Mon, Ty Croes, Ynys Mon

Spa a chyfleustyr hamdden newydd

hamdden

Portmeirion, Penrhyndeudraeth