Canolfan Adnodau, Llangefni

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Canolfan Adnoddau Newydd

Yr oedd y cleient wedi gofyn am adeilad nodweddol er mwyn hysbysebu a denu sylw tuag at y sectorau gwirfoddoli a chymuned ar Ynys Mon. Fe ofynwyd i ni greu canolfan dirgrynol mewn adeilad swyddfa modern, hyblyg ac o safon uchel.

Cafodd yr adeilad ei ddylunio mewn ffurf colfach, gyda canol yr adeilad ar gornel y colfach i’w ddefnyddio fel prif fynedfa ac manau ymgynnyll. Roedd y ddau aden o’r adeilad i’w defnyddio ar gyfer amgau y swyddfeudd wedi eu gwahanu dros tri llawr. Fe ddylunwyd yr adennau er mwyn ail sefydlu sgwar Tref Llangefni, ail ddiffinio Stryd y Bont ac i greu yr awyrgylch o le agored.

Mwy o prosiectau masnachol

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon