Canolfan Croesor, Gwynedd

Canolfan Croesor, Gwynedd

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

Mae’r prosiect yn cynnwys adfer a thrawsnewid y ffermdy a’r adeiladau allanol presennol Bryn Gelynen ynghyd ac estyniadau newydd i ddarparu Canolfan Gymunedol ar gyfer Croesor a’r ardal cyfagos.

Mae’r cynllun terfynol yn ganlyniad o gyd-weithio cyson rhwng Cyfeillion Croesor, y gymuned a’r tîm dylunio. Rhoddwyd pwyslais ar gweddu’r adeilad a’r tirlun, y pobl a’u hamgylchedd a darparu ateb cynaliadwy ecolegol – ddylunio hefo natur yn hytrach nag yn ei erbyn.

Mwy o prosiectau cymunedol

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

cymdeithasol

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Adeilad toiledau newydd

cymdeithasol

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

cymdeithasol

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon