Cefni Bridge, Llangefni

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Pont newydd dros yr afon Cefni

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon