Craig y Don, Glyn Garth

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

Mae’r annedd newydd cyfoes yn adlewyrchiad o’r math New England, wedi ei leoli ar ymyl Culfor Menai ac yn gwynebu mynyddoedd y Carneddau.

Mae’r tŷ wedi ei osod i mewn i’r llethr gyda cyswllt uniongyrchol at lan y môr. Roedd cynaladwedd o’r adeilad gorffenedig yn ffactor allweddol yn y dyluniad o’r tŷ.

Mwy o prosiectau preswyl

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon