Cheap generic sildenafil citrate Tamoxifen to buy uk Gwasanaethau Amdanym ni Cysylltwch

56 Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Mon LL77 7HH
01248 722333 | info@russellhughes.co.uk

Uned 19, Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon LL55 1SQ
01286 685224 | caernarfon@russellhughes.co.uk

Darganfyddwch ein prosiectau

Estyniadau ac Addasiadau i Greu Ystafell Achlysurau Newydd

hamdden

Gwesty Bron Eifion, Criccieth, Gwynedd

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Twr Rheoli a Modurdai Newydd

hamdden

Trac Mon, Ty Croes, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Arnewid adeilad rhestredig Gradd II

cadwriaeth

Ystad Bodorgan, Bodorgan, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Adnewyddu neuadd eglwys

cadwriaeth

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

cymdeithasol

Canolfan Croesor, Gwynedd

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

cymdeithasol

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Adeilad toiledau newydd

cymdeithasol

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

cymdeithasol

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd adeilad rhestredig i siopau ac unedau preswyl

cadwriaeth

Hen Neuadd Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau i greu meithrinfa newydd

addysg

Meithrinfa Morlo, Canolfan Gwelfor, Caergybi

Datblygu adeiladau presennol a newydd i'r ysgol

addysg

Ysgol Caergeiliog, Caergeiliog, Ynys Mon

Spa a chyfleustyr hamdden newydd

hamdden

Portmeirion, Penrhyndeudraeth

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon

Addasu ac ehangu i greu cyfleuster hamdden newydd

cadwriaeth

Gwesty'r Bulkeley, Biwmares, Ynys Mon

Ein gwasanaethau

  • Gwasanaeth pensaerniol llawn
  • Ceisiadau cynllunio
  • Ceisiadau rheolaeth adeiladu
  • Gwybodaeth cynnyrch
  • Atgyweirio cadwraeth
  • Adnewyddu adeiladau
  • Cyngor am grantiau loteri

Ychydig amdanym ni

Ffurfwyd y cwmni pensaerniol gan Ieuan Russell Hughes yn Llangefni, Ynys Mon, Gogledd Cymru yn 1989. Ers y cychwyn, mae’r cwmni pensaernil RIBA wedi datblygu amrywiaeth eang o brosiectau cyflawn yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’r amrywioldeb o’r datblygiadau ymgymredig yn nodwedd o ein gwaith.

Mae’r cwmni hefo cofnod o datblygiadau llwyddianus yn y sectorau addysg, masnach, preswyl, adloniant; gofal iechyd a chymuned, diwydianol, gwestai ac amgueddfâu. Mae gwerth y prosiectau cyfredol yn amrywio rhwng £5,000 a £4,000,000.

Mae ein carfan ysgogedig yn gwrando ar y cleient, deallt costau ac yn gallu rhoi gwasanaeth personol gyda sylw at fanylion i gyrraedd dyluniadau fforddiadwy o ansawdd a chymeriad.

Prif Bensaer

Ieuan Russell-HughesDip.Arch.Leeds RIBA.

Mae gan Ieuan 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladol gyda ymroddiad pendant tuag at safon gwasanaeth.

Pensaer

Owain D EvansBA Hons Dip.Arch.

Mae Owain wedi gweithio mewn nifer o swyddfeudd pensaerniol i ennill profiad gwerthfawr eang. Fe dderbynnwyd Owain cymeradwyaeth Gwobr Ymddiriadoaeth Dinesig yn 2000.

Technegydd Pensaerniol

Dafydd JonesBSc Hons Arch.Tech.

Technegydd Pensaerniol

Arwel ThomasBSc Hons Arch.Tech.

Technegydd Pensaerniol

Robyn JonesHNC Building Studies