Menai Bridge Library

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

Mwy o prosiectau cymunedol

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

cymdeithasol

Canolfan Croesor, Gwynedd

Adeilad toiledau newydd

cymdeithasol

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

cymdeithasol

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon