Newborough Forestry Toilets

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon

Adeilad toiledau newydd

Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu bloc toiledau newydd i gymeryd lle y toiled presennol a gafodd ei difrodi mewn tân. Mae’r cynllun terfynol yn ganlyniad proses helaeth wedi ei arwain gan y Pensaer a chyd-weithio agos rhwngy Menter Coedwigaeth, y contractwr a’r tîm dylunio. Rhoddwyd pwyslais ar gweddu’r adeilad a’r tirlun, y pobl a’u hamgylchedd a darparu ateb cynaliadwy ecolegol – ddylunio hefo natur yn hytrach nag yn ei erbyn.

Mae defnydd wedi ei wneud o ddeunyddiau cynaliadwy, heb fod yn wenwynig, yn isel mewn ynni cynwysedig ac mor lleol â phosibl trwy gydol yr adeilad. Mae’r adeilad yn derbyn lleithder yn gyson gydag awyru naturiol / goddefol wedi ei gynnwys fel rhan o’r dyluniad. Mae dyluniad y tirwedd o amgylch yr adeilad wedi ei weddu gyda’r system driniaeth carffosiaeth gwely rhedyn cyntaf a osodwyd ar Ynys Môn i wasanaethu’r toiledau.

Mae strwythur yn cynnwys coed pinwydd a fframiau trawst gyda fentiau louver a drysau derw, teils llawr a chefnau sblash basn llechen Cymreig. Fe ddylunwyd padiau sylfaen i’r adeilad er mwyn lleihau’r defnydd o sment ac fe osodwyd gorchydd o dderw heb ei sychu i weddu’n well a’r tirlun.

Mwy o prosiectau cymunedol

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

cymdeithasol

Canolfan Croesor, Gwynedd

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

cymdeithasol

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

cymdeithasol

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon