Ty Gwyn, Four Mile Bridge

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

Mae cartref teuluol yma wedi ei leoli ar ymyl y môr mewndirol yn Pont Rhyd-y-Bont. Mae’r annedd wedi cael ei ymestyn a’i adnewyddu i fanteisio i’r eithaf ar ei leoliad ger yr arfordir.

Mwy o prosiectau preswyl

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon