Ty Gwyn, Penmynydd

Ty Gwyn, Penmynydd

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

Mae’r ffermdy gwreiddiol, a oedd mewn cyflwr adfeiliedig wedi cael ei drawsnewid yn sensitif i greu cartref teuluol cyfforddus. Cafwyd caniat├ód cynllunio ar gyfer addasu ac ymestyn yr adeilad.

Yn arwain ymlaen o’r datblygiad yma fe ofynodd y cleient i ni addasu adeilad allanol cyfagos i fod yn ty gosod ar gyfer pobl ar wyliau.

Mwy o prosiectau preswyl

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon